O školce

Limetka je mezinárodní česko-anglická Montessori školka. Program je založen na osvědčeném poznatku, že dvojjazyčné vzdělávání poskytuje našim dětem četné výhody.

Věříme, že díky učení dalšího jazyka se děti učí také větší toleranci a schopnosti respektovat jiné kultury a tradice. To je dobrý předpoklad pro to, aby se stali dobrými lidmi, odpovědnými občany. Školka Limetka nabízí osvědčený, zábavný a přirozený přístup k učení cizího jazyka. Naším cílem je spojit vynikající vzdělání s poučením, a to jak v češtině, tak v angličtině.

About the kindergarten

“Limetka” is an international Czech-English Montessori kindergarten.

The program is based on the proven knowledge that bilingual education provides many benefits for our children. We believe that learning another language, teaches children to a greater tolerance and to respect other cultures and traditions. This is a good assumption for this to become good people, responsible citizens. Kindergarten “Limetka” offers proven, natural and fun approach to learning a foreign language. Our aim is to combine excellent education with instructions, both in Czech and in English.