Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu.

Charakteristika Metody dobrého startu

 

„Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovni rozvoj aktivizují, u děti s poruchami rozvoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.“

(Swierkoszová, 1998, s.12).

Využití metody v pedagogické práci obecně

 

  •  Vstupní etapa výuky čtení a psaní (profylaktická – cíleně preventivní péče)
  •  Efektivní způsob práce pro rozvoj dětí s odloženou školní docházkou
  •  Efektivní způsob práce s dětmi se specifickými poruchami učení ve škole i  pedagogicko-psychologické poradně
  •  Použitelná pro práci s dětmi z minoritních skupin obyvatelstva
  •  Splňuje diagnostickou funkci v rámci učitelské a poradenské diagnostiky

Cílová skupina dětí v naší mateřské škole

Metoda dobrého startu se týká předškolních dětí, kterým byla v tomto školním roce odložena školní docházka a těm dětem, které ze zákona docházku do mateřské školy ukončí nástupem do školy základní.