Prostředí a vybavení školky

Školka se nachází ve velmi čistém a příjemném prostředí v nově zrekonstruované vile se zahradou, v těsné blízkosti Klánovického lesa.

Děti mají k dispozici dvě hlavní pracovní místnosti, místnost pro odpočinek a hraní. Školka je vybavena vkusným a kvalitním dětským nábytkem tak, aby se vaše děti cítily pohodlně a příjemně. V zahradě se nachází dětské pískoviště, prolézačky, skluzavka, odstrkovadla, auta a další zahradní hračky. Děti se zde také podílejí na pěstování zeleniny a ovoce pro vlastní potřebu.

Pečlivě jsme vybrali i veškerý učební materiál odpovídající věkové kategorii dětí; součástí výukového programu jsou samozřejmě Montessori pomůcky. Velký důraz klademe na široký výběr knih a didaktických pomůcek v češtině i angličtině, který budeme průběžně obnovovat.

Budova a vybavení školky splňují veškerá hygienická, stavební a protipožární kritéria podle zákona č. 561/2004 Sb.

Přednosti školky

Hranice chování jsou v naší školce stanoveny podle pravidla „respektovat a být respektován“.

 • nové moderní prostory
 • přátelská atmosféra
 • mladí, příjemní a kvalifikovaní učitelé s praxí s dětmi
 • individuální přístup k dětem
 • čisté prostředí
 • stravování v biokvalitě
 • dětské hřiště

Na setkání se těší tým školky Limetka.

Environment and equipment

The kindergarten is located in a very clean and pleasant environment in the newly renovated villa with garden, close to the forest Klánovický.

Children have two main work rooms, a room for rest and play. Kindergarten is equipped with stylish and high-quality children’s furniture so that your children feel comfortable and welcome. In the garden are a child sandpit, climbing frame, slide, cars and other garden toys. Children can also participate in the cultivation of vegetables and fruits for their own use.

We have carefully selected and all teaching materials appropriate to the age of children; including, of course, the educational Montessori materials. We have great emphasis on a wide selection of books and teaching aids in Czech and English, which will be continually renewed.

Building and Kindergarten equipment comply with all sanitary, building and fire criteria according to law no. 561/2004 Sb.

Advantages of our kindergarten

The boundaries of behavior in our school are determined by the rules „to respect and be respected.“

 •  new modern spaces
 •  friendly atmosphere
 •  young, friendly and qualified teachers with experience with children
 •  individual approach to children
 •  clean environment
 •  meals in bio qualities
 •  playground

The team of Kindergarten “Limetka” looks forward to meet you!