Naše filosofie a cíl

Nabídnout každému dítěti prostředí vybavené těmi nejlepšími výukovými materiály, ve kterém se dítě cítí jako aktivní objevitel. Speciální materiály umožňují dětem vstřebávat informace prostřednictvím všech smyslů stejným přirozeným způsobem, jako se učily chodit a mluvit, svým vlastním tempem a bez tlaku. Prostředí, ve kterém se každé dítě cítí v bezpečí, respektované a milované.

Malá třída dává učiteli možnost pracovat s každým dítětem jako jednotlivcem. Školka poskytuje rámec disciplíny, jehož prostřednictvím dítě může rozvíjet sebekázeň a osobní sílu.

Montessori školka Limetka je ideálním místem pro každé dítě, aby se mohlo rozvíjet a učit.

Cílem školky je pěstovat tvořivost a pozitivní sebehodnocení.

Our philosophy and goal

To offer every child an environment equipped with the best teaching materials in which the child feels like an active explorer. Special materials allow children to absorb information through all senses of the same natural way as to learn to walk and talk, at their own pace and without pressure. The environment, in which every child feels safe, respected and loved.

Small class gives teachers the opportunity to work with each child as an individual. The kindergarten provides a framework of discipline through which the child can develop self-discipline and personal strength.

Montessori kindergarten “Limetka” is the ideal place for every child to flourish and learn.

The aim of the school is to cultivate creativity and positive self-esteem.