Stravování

Velkou pozornost věnujeme stravování a pitnému režimu dětí po celý den. K dispozici mají čerstvou pitnou vodu, ovocné čaje, mléko nebo ředěný bio ovocný mošt, džus. Dovoz obědů v  zajišťuje firma Ekolandia. Rodiče mají možnost vybírat z denního menu, které nabízí masovou či vegetariánskou variantu oběda.

V době dopolední/odpolední svačiny si děti samy vybírají, kolik čeho budou jíst. Na výběr je vždy čerstvé ovoce a zelenina, mléčné výrobky, celozrnné pečivo, pomazánky, jogurty nebo cereálie.

Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla.

Jídlo je připravováno denně čerstvé v souladu se zásadami zdravé výživy a hygienickými normami pro stravování dětí předškolního věku.

Děti k jídlu nenásilně pobízíme, ale nenutíme. Vedeme děti k tomu, aby jídlem neplýtvaly, aby si dávaly na talíř jen tolik, kolik snědí.

Způsob platby: celkovou měsíční částku za obědy svého dítěte můžete platit hotově nebo na účet.

Částka je splatná vždy do 1. dne příslušného měsíce.

Odhlašování stravy je třeba provést do 14:00 hodin předchozího dne na tel. čísle 605 215 054. Při neodhlášení jídla po této hodině je stravné účtováno v plné výši jako za přítomnosti dítěte ve školce. V případě rozšíření docházky je třeba domluvit se také den předem do 14:00 hodin, abychom vám stravu na další den včas zajistili.

Meals

Great attention is paid to food and fluid intake of children throughout the day. There have fresh drinking water, fruit tea, milk or fruit diluted bio juice. Imports lunches is provided by Ekolandia.

During the morning / afternoon snacks children themselves choose how much of what they want to eat. The choice is always of fresh fruit and vegetables, dairy products, whole grain breads, spreads, yoghurts and cereals.

The food is prepared fresh every day in accordance with the principles of healthy eating and food hygiene standards for preschool children.

We encourage children to eat peacefully, do not force them. We teach children to eat safety, to take on their plate just as much as they will eat.

Payment method: total monthly amount for your child’s lunch you can pay cash or on account.

The amount is payable within the first day of the month.

Unsubscription of food should be made to 14:00 the previous day at tel. number 605 215 054. If you do not sign off the food after this time, the meal will be count in full according to the presence of the child in the kindergarten. In case of extension of attendance is necessary to arrange a day in advance to 14:00, in order to provide for you food for the next day in time.