O nás

Limetka je mezinárodní česko-anglická Montessori školka pro děti od 2,5 let, vycházíme z pedagogiky Marie Montessori.

Ve třídě jsou vždy dvě učitelky, jedna hovoří česky a jedna anglicky.

Aktivity v malém kolektivu pod odborným vedením vysokoškolsky vzdělaných pedagogů zaručují pro vaše dítě kvalitní předškolní přípravu s důrazem na celostní rozvoj jeho osobnosti.

Rodiče jsou průběžně informování o aktivitách dětí, mohou si kdykoliv domluvit individuální schůzku s učitelem.

Motto školky:

Respektujeme individualitu každého dítěte, jeho individuální rozvoj, zájmy, způsob chápání, učení se.

About us

“Limetka” is an international Czech-English Montessori kindergarten for children from 2,5 years.

Kindergarten Motto: We respect the individuality of each child, its individual development, interests, ways of understanding, learning.

In the class are always two teachers, one speaks Czech and one speaks English.

Activities in a small team under the guidance of university-educated teachers guarantee to your child a quality pre-school education with an emphasis on the holistic development of his personality.

Parents are kept informed of the activities and development of their children, may at any time arrange an individual appointment with the teacher.