Keramika

Děti se seznámí s prací v keramické dílně, procvičí si jemnou motoriku, volně tvoří z hlíny,  pěstují si výtvarného cítění. Všechny výrobky vypálíme v keramické peci a děti si je odnesou domů.

 

Ceramics

Children will learn to work in a ceramic workshop, practice their fine motor skills, freely forming from clay, and grow their artistic feeling. All products we burn in a ceramic furnace and children can take them home.