Jóga

jogaLekce dětské jógy je odlišná od hodin jógy pro dospělé:  s dětmi cvičíme hravou formou, povídáme si pohádky, zpíváme písničky, hrajeme si na zvířátka, rostliny, stromy a atd. Hodina je vždy přizpůsobena schopnostem dětí a jejich věku. Cvičíme dynamicky, bez dlouhých výdrží a hlavně tak, aby  jóga byla další zábavnou hrou.

 Yoga

Lessons of child yoga are different from yoga lessons for adults: children practicing in a playful way, talk stories, singing songs, playing on animals, plants, trees and so on. The lesson is always adapted to the needs of children and their age. We practice dynamically, without long-lasting terms and mainly so that yoga would be more entertaining game.