Ceník

Česko-anglická Montessori školka Limetka vítá děti od 2,5 let po předškoláky. Docházet mohou na celodenní nebo polodenní program po celý týden nebo jen ve vybrané dny.

Ceník pro rok 2019 :

Program Školné Stravné
5 celých dní v týdnu 12.000,- Kč / měsíc 2.000,- Kč / měsíc
5 dopolední v týdnu 11.000,- Kč / měsíc 2.000,- Kč / měsíc
4 celé dny v týdnu 11.000,- Kč / měsíc 1.700,- Kč / měsíc
4 dopoledne v týdnu 10.000,- Kč / měsíc 1.700,- Kč / měsíc
3 celé dny v týdnu 9.500,- Kč / měsíc 1.300,- Kč / měsíc
3 dopoledne v týdnu 8.500,- Kč / měsíc 1.300,- Kč / měsíc

Pozn.:
Ceny od 50,-Kč / hod do 108,-Kč / hod.
Ceny jsou včetně DPH.
Celý den = 7:30 – 17:00 hod.
Dopoledne = 7:30 – 12:30 hod.

Docházka v 2 – 3 dopoledne v týdnu k dispozici dětem do 3 let po dobu max. 5 měsíců.

V případě zapojení více sourozenců do vzdělávacího programu je možné uplatnit snížení školného:
Při docházce 2 sourozenců do Limetky má vždy mladší sourozenec slevu 20 % z celoročního školného.

Ceny školného zahrnují dvojjazyčný (po celý den výuka AJ) i Montessori program – celostní rozvoj v oblasti jazyka, matematiky, geometrie, zeměpisu, dějepisu, biologie, hudby a umění, ekologie, rozvoj hrubé i jemné motoriky, předškolní příprava.

Výlety, poznávací a vzdělávací akce ve školce  – 1 x za měsíc.

Služby rodičům jako jsou pravidelné schůzky s učiteli, metodologem a vedením školky.

Ceny školného zahrnují  tři odpolední kroužky (např.   vaření,  ruční práce, canisterapie atd.).

Ceny školného nezahrnují stravování.

Školní akce (lyžařský kurz, školka v přírodě apod.) v ceně školného nejsou zahrnuty.

Pozdní vyzvednutí dítěte: 180,- Kč včetně DPH za každou započatou hodinu s tolerancí 10 minut .

Uvedená cena školného je za všechny měsíce bez rozdílu počtu pracovních dní v daném měsíci. Školka je zavřená v době státních svátků a dnů volna, není předmětem kompenzace.

Individuální docházka v hodinové sazbě  180,- Kč / hodina.

Plán měsíční  – 10 plateb splatných k 1. 6.; 1. 8.; 1. 9.; 1. 10.; 1. 11.; 1. 12.; 3. 1.; 1. 2.; 1. 3.; 1. 4.

Školné je splatné i v případě, že dítě (např. z důvodu nemoci) školu nenavštěvuje celý měsíc. Školné je nevratné i z důvodu rodinné dovolené.

Rezervační záloha  činí  2.000,- Kč. V případě absence se finanční prostředky nevracejí. Při platbě plného školného na 10 měsíců dopředu nabízíme 3% slevu na školném.